Nieuws

Bouwwerkzaamheden

24 juni 2022

Eind week 26 start Van Wijnen met het heien van de funderingspalen van het Cambuurstadion. Er worden met twee heistellingen ongeveer 1.600 heipalen geslagen.

Bouwverkeer

Tijdens de bouwperiode rijdt het bouwverkeer voor het Cambuurstadion via de Slauerhoffweg.

Monitoring

Het heien van funderingspalen veroorzaakt trillingen en geluid. Daarom heeft Van Wijnen aan Bureau Hanselman gevraagd om van de trillingen een trillingspredictie uit te voeren. Deze predictie geeft weer wat de omgeving aan trillingen kan verwachten door het heien van funderingspalen. De conclusie van deze rapportage is dat alle gebouwen binnen de 50 meterlijn vanaf de heistellingen geen last ondervinden van de trillingen.

Bureau Hanselman is onafhankelijk en deskundig op het gebied van vooropnames en monitoring. Bureau Hanselman geeft ook aan dat de trillingen geen invloed hebben op gebouwen die verder dan 50 meter van het heien afliggen. Dat is ook een landelijke richtlijn. De dichtstbijzijnde woningen en bedrijven liggen op een grotere afstand van de bouwplaats. Het is dus niet nodig dat woningen uit de Schrijversbuurt, bedrijven op De Zwette of in de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur worden gemonitord of dat een vooropname nodig is.

Om enige zekerheid te krijgen, hangt Van Wijnen trillings- en geluidsmeters op. Bureau Hanselman heeft begin juni een nulmeting gemaakt van het huidige geluid in de omgeving van de heilocatie. Op basis daarvan kan men bepalen wat de toename van het geluid is door het heien. Bureau Hanselman monitort in de eerste week van het heien de trillingen en het geluid. Zo kan men bij meldingen van overlast controleren of de voorgeschreven norm, genoemd in de plaatselijke verordening, van trillingen en geluid wordt overschreden of niet.

Werktijden

De werktijden zijn van 07.00 tot 16.00 uur, met de mogelijkheid tot uitloop binnen de
plaatselijke verordening.

Werkvolgorde

De bouw start aan de zuidzijde van het terrein, de kant van de Harlingertrekvaart. Vervolgens wordt met de klok meegewerkt.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws
Nieuwsbrief Blijf op de hoogte van het Elfstedenpark
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het Elfstedenpark